Logosuunnittelu

Ymmärrämme toimivan logon anatomian. Tilaamalla logon meiltä, voit tietää varmasti saavasi taitavasti työstetyn ja uniikin lopputuloksen.

Logo on keskeinen osa yrityksen identiteettiä

Logon suunnittelu on prosessi, jonka tarkoituksena on tiivistää brändin ydin yksittäiseen tunnistettavaan visuaaliseen muotoon. Hyvä logo viestittää pelkällä vilkaisulla yrityksen liiketoiminnan ytimen ja sitä ohjaavan arvomaailman. Kyse ei siis ole pelkästään visuaalisesta elementistä, vaan keskeisestä osasta koko yrityksen identiteettiä.

Logo on usein asiakkaan ensimmäisen kosketus yritykseen. Joskus asiakkaille muodostuukin erittäin vahva tunneside logoon. On kertovaa, että kun isot brändit uudistavat yritysilmettään, niin yleensä muutokset logossa on asia,  joka kerää yleisöltä eniten palautetta.

Brändin visuaalinen ilme rakennetaankin yleensä logon ympärille. Tästäkin syystä logo näyttelee kriittistä osaa koko yrityksen viestinnässä. Kuluttajatuotteissa tämä näkyy selkeästi, mutta myös B2B-markkinoilla hyvä logo edustaa yritystä positiivisesti. Toisaalta huono, amatöörimäinen tai halpa logo on vaikutukseltaan negatiivinen – miksi asiakas luottaisi yrityksen panostavan häneen, jos yritys ei panosta edes itseensä?

Logon hinta

Logototeutuksen hinta on noin tuhannesta kahteen tuhanteen euroon. Tilaukseen sisältyy aina vähintään värillinen, musta sekä valkoinen versio logosta, rasteri- ja vektoritiedostot, graafinen ohjeistus logon käytöstä sekä kaksi revisiokierrosta. Lisäpalveluna voimme myös suunnitella useita vaihtoehtoisia versioita logoista, logoon pohjautuvia ikoneita (esimerkiksi verkkosivun favicon) tai toteuttaa logoanimaatiot.

Vision suunnittelemat logot syntyvät huolella ja ammattitaidolla ​

Vision logot syntyvät ammattitaitoisen ja koulutetun suunnittelijan huolellisessa otteessa, aina yhdessä asiakkaan kanssa. Meille logoprojektit eivät ole mitään pikaisia huitaisuja, vaan haluamme tutustua tarkasti asiakasyrityksen toimintaan. Näin voimme luoda logon, joka heijastaa yrityksen koko olemusta arvokkaalla ja autenttisella tavalla.

Käytämme logosuunnittelussa hyödyksi erilaisia visuaalisen viestinnän, värien ja muotokielen teorioita. Löydämme innoitusta niin klassisesta taiteesta kuin moderneista esteettisistä dekonstruktioista ja yhdistelemme ajattoman symbolisen kielen yhteen digitaalisen ajan popymmärryksen kanssa.

Tilaamalla meiltä logon voit olla vakuuttunut siitä, että saat hiellä ja rakkaudella taotun teoksen, joka täydellä varmuudella erottaa yrityksesi kilpailijoista ja tuo sille sen ansaitsemaa statusta.