UI- ja UX-suunnittelu

Tarjoamme UX- ja UI-suunnittelupalveluja kehittämään verkkosivujen käytettävyyttä ja käyttöliittymää, käyttäen hyödyksi A/B-testausta ja analyyseja.

Toteutamme projektit käyttökokemus keskiössä

UX (User Experience) eli käyttökokemus ja UI (User Interface) eli käyttöliittymä, ovat keskeisiä termejä verkkosuunnittelussa. UX viittaa siihen miltä palvelun, esimerkiksi verkkosivun, käyttö tuntuu. Se kattaa kaiken latausnopeudesta sivuston saavutettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen. UI taas viittaa visuaaliseen liittymään, eli käytännössä siihen kaikkeen mitä sivustolla näet.  

Toteutamme web design –projektit aina käyttökokemuksen ympärille. Verkkosivutoteutusten lisäksi teemme UX-testausta ja –kehitystä myös jo olemassa oleville sivuille, sekä suunnittelemme käyttäjäystävälliset käyttöliittymät.

Kattava UX-tutkimus kehittämään verkkosivujasi

Tarjoamme konsultointia kehittämään jo olemassa olevia verkkosivuja. Tilaamalla meiltä UX-suunnittelupalveluita, tehtävänämme on projektin viitekehyksen puitteista varmistaa se, että palvelun käyttökokemus on parhaalla mahdollisella tolalla. Analysoimme yrityksesi kotisivujen vahvuudet ja sen, kuinka hyvin sivusto tukee yrityksesi nykyisiä tavoitteita. Käytämme tutkimuksessa apuna oikeita käyttäjiä ja kattavia data-analyysityökaluja. Tavoitteena on tutustua tavoiteryhmän käyttäytymiseen ja etsiä tehokkaimmat ratkaisut tukemaan käytettävyyttä. 

Analyysiemme perusteella tarjoamme arvion sivuston käyttökokemuksesta sekä ehdotukset sivuston optimoinnin parantamiseksi. Tarpeen tullen voimme luoda suunnitelman sivustouudistuksesta, sekä implementoida osan ratkaisuista. Lopulta projekti hiotaan loppuun käyttäen hyödyksi A/B-testausta ja muita luotettavia menetelmiä, jolla tutustutaan ratkaisujen tehokkuuteen.