UI- ja UX-suunnittelu – mitä eroa, mitä väliä?

Termeihin UI eli User Interface ja UX eli User Experience törmää nykyään vähän kaikkialla. Etenkin ohjelmistokehitysalaa seuraavat eivät ole näiltä voineet välttyä. Monelle on kuitenkin epäselvää mitä nämä käytännössä tarkoittavat, miten ne eroavat toisistaan ja pitääkö niihin edes oikeasti kiinnittää huomiota.

UX on palvelun sydän

User Experience kääntyy suomeksi käyttökokemukseksi tai käytettävyydeksi. Se viittaa yleisesti kaikkiin niihin osa-alueisiin, jotka muodostavat palvelun, niiden keskinäiseen vuorovaikutukseen, sekä siihen, mitä tunteita palvelu käyttäjässä herättää. UX-suunnittelua voikin verrata orkesterin kapellimestariin – harjaantumattomalle se saattaa vaikuttaa pelkältä käsienheiluttelulta, mutta se on silti tärkeä osa yksittäisten komponenttien sitomisessa yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Hyvää käyttökokemusta ei voida suorilta käsin määrittää, sillä se on jokaiselle subjektiivinen kokemus. Tämän takia käyttökokemussuunnittelijan pitääkin osata katsoa sivustoa objektiivisena ja miettiä ratkaisut, jotka miellyttävät mahdollisen kattavasti sivuston kävijäkuntaa. Apuna voi käyttää esim. eri tutkimusten, kyselyiden ja seurantasovellusten tarjoamaa dataa.

On kuitenkin muutama universaali seikka, joka parantaa käytännössä kaikkien sivustojen käyttökokemusta.

Latausnopeus

Nopeat sivut on mukava käyttää. Kukaan ei halua odottaa verkkosivujen lataamista montaa minuuttia. Sen takia sivujen koon pitäminen maltillisena onkin tärkeä osa verkkosuunnittelua.

Saavutettavuus

Hyvät verkkosivut ovat saavutettavat. Tämän takia mm. sivustojen navigaation pitäminen simppelinä ja kuvien alt-tekstit ovat tärkeitä toimintamenetelmiä.

Tietoturva

Selainvaroitukset ja virheilmoitukset eivät houkuta käyttäjää pysymään sivuilla. On siis tärkeää pitää huoli, että sivuston tietoturva on aina ajan tasalla.

UI on kaikkialla

User interfacen tutumpi kotimainen termi on käyttöliittymä. Ohjelmistoissa se viittaa kaikkeen siihen, mitä käyttäjän näytöllä näkyy. Erityisesti se viittaa siihen, miten käyttäjä voi toteuttaa eri asioita, kuten etsiä informaatiota tai esim. painaa tiettyä nappia.

Käyttöliittymäsuunnittelu on keskeinen osa verkkosuunnittelua. Se on myös yksi osa-alue, jonka suhteen aloittelevat suunnittelijat usein kompastelevat. Ilman ymmärrystä UI:n ja käyttäjän vuorovaikutuksesta on yleensä vaikea tehdä sivustoa, jota on mahdollisimman yksinkertaista käyttää.

Hyvä käyttöliittymä noudattaa yleensä muutamaa perusperiaatetta, joita seuraamalla pystytään takaamaan selkeä lopputulos.

Turhista elementeistä “puhdas” käyttöliittymä ennaltaehkäisee käyttäjää tekemästä virheitä ja ohjaa häntä haluttuun kohteeseen. Pitäydy siis vain kaikkein oleellisimmissa ominaisuuksissa ja varmista että niillä kaikilla on looginen syy-seuraus-suhde. Yksinkertainen käyttöliittymä on intuitiivinen käyttää, eikä kenelläkään ole aikaa opetella käyttämään jokaisen yksittäisen verkkosivun käyttöliittymää erikseen.

Puhdas

Käyttöliittymän tulee olla yhtenäinen kaikkialla verkkosivustolla. Toiminnallisuuksien ei tule muuttua, vaan kävijän tulee voida käyttää hyödyksi aikaisemmasta käytöstä opittua tietoa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei layoutin tule muuttua radikaalisti sisältösivustolla toiselle navigoidessa.

Yhtenäinen

Mitä helpommin käyttäjä pystyy arvaamaan ja havaitsemaan käyttöliittymän eri toiminnot, sitä paremmasta käyttöliittymästä yleensä on kyse. Tämän takia käyttöliittymän tulee noudattaa mahdollisimman tarkasti eri standardeja ja normeja sen sijaan, että suunnittelija koittaisi keksiä pyörää uudestaan.

Ennalta-arvattava

Käyttöliittymän tulee olla käyttäjän helposti hallittavissa. Anna siis käyttäjälle rohkeasti vapaasti ohjat tai ainakin illuusio vapaudesta. Käyttäjän on myös saatava tehdä virheitä, eli anna käyttäjälle mahdollisuus kumota tekemisensä tarpeen vaatiessa.

Luovaa tiedettä

”Käytettävyys on oikeesti tiedettä” on yleinen kasku IT-alan ihmisten joukossa. Tässä sisäpiirivitsissä piilee kuitenkin suuri totuus. Siinä missä graafinen suunnittelu mielletään pääosin luovaksi toiminnaksi, niin käytettävyyden suhteen suunnittelussa keskeistä on datan hyödyntäminen. Tämän takia hyvä suunnittelija tutustuu tarkkaan tutkimuksiin, raportteihin ja analyyseihin, pysyen kehityksen aallonharjalla.

Kasperi Heikkilä
Kasperi Heikkilä

Creative Director