Toteutus

Finnanimation

Projektin yhteenveto

Saimme tämän vuoden alussa työksemme uudistaa suomalaisia animaatiostudioita ja -ammattilaisia edustavan Finnanimation ry:n brändi-ilmeen ja verkkosivut. Kyseessä oli mittava tehtävä, sillä Finnanimation edustaa miljoonien eurojen arvoista alaa ja samalla isoa osaa suomalaisesta kulttuurikentästä kansainvälisillä foorumeilla ja tapahtumissa. Tavoitteenamme oli luotsata lopputulos, joka toisi suomalaista animaatiokenttää esiin positiivisessa valossa ja viestittäisi yhdistyksen uutta hybridistrategiaa.

Finnanimation brändiuudistus

Aloitimme Finnanimation brändi-ilmeen uudistamisen vertailukehittämisellä. Tutustuimme huolella eri kulttuurialan toimijoihin, niin kotimaalaisiin toimijoihin kuin myös kansainvälisiin järjestöihin. Kokosimme havaintojemme pohjalta listan, jossa kävimme läpi muiden toimijoiden designissa toistuvat elementit.

Panimme merkille, että moneen muuhun järjestöön verrattuna Finnanimationin logo sekä siinä esiintyvä lumiukkohahmo oli designiltaan naivistinen. Se ei välittänyt ajatusta vaikutusvaltaisesta globaalista toimijasta, vaan enemmän lapsille suunnattuun toimintaan keskittyvästä järjestöstä.

Halusimme uuden logon muotokielen olevan dynaamisen riisuttu. Tästä syystä perusmuodossa valikoitui jatkuvuuden universaali symboli, eli ympyrä. Se on atavismi yhdistyksen vanhaan logoon, mutta myös kuvastaa globaalia kansainvälisyyttä. Yhdistämällä ulkoisen kehän sisempiin ympyröihin loimme illuusion liikkeestä ja pysyvästä muutoksesta.

Logon anatomia

Finnanimationin uusi logo koostuu useasta polyseemisesta elementistä, jotka täydentävät toisiaan.

I. Muoto: Logon muoto symbolisoi yksinomaan animaatiolle olennaisia osia, eli liikettä ja aikaa. Ympyrästä huokuva pyörivä liike edellyttää akselia, eli kolmiulotteisuutta. Aika ilmenee kellon muodossa, joka yhdistettynä liikkeeseen luo neliulotteisen aika-avaruuden. Nämä yhdessä luovat minimalistisen presentaation huippupisteen, joka onnistuu pakkaamaan yhteen välittömästi tunnistettavaan symboliin kaiken olennaisen. Muodon yleisyyden vuoksi se ei tietysti riitä erottumaan yksinään, vaan toimii holistisesti yhdessä kokonaisuuden kanssa. Perinteisemmässä merkityksessä muodon mieltää maapalloksi, joka kuvaa yhdistyksen globaalia luonnetta.

II. Staattinen liike: Logon läpileikkaavat pienemmät ympyrät kuvaavat animaatiolle olennaista liikettä, prosessin vaiheita (tweening / onion skinning) sekä noudattavat samaan aikaan vanhan logon lumiukkohahmon suun linjaa, luoden hienovaraisen yhteyden ja tuttuuden vanhaan logoon. Lähekkäin olevat ympyrät viestivät myös Finnanimationin toiminnalle olennaisista komponenteista, eli yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä.

III. Väri: Sininen väri Inbetween Blue vahvistaa logon kansainvälistä teemaa ja yhdistyy mielikuvaan suomibrändistä. Tämä väri yhdistetään usein myös teknologiaan ja uusiin innovaatioihin, mikä kuvastaa hyvin muutoksia, jotka Finnanimationin uusi hybridistrategia tuo tullessaan.

IV. Kokonaisuus: Logo on yhdistyksen toimintaa kuvaava, yksinkertainen, helposti tunnistettava ja toisinnettava.

Brändiväri

Päädyimme käyttämään brändin päävärinä logossa käytettyä Inbetween Blueta, joka erityisesti yhdistettynä valkoiseen luo mielikuvan suomalaisuudesta, mutta toimii silti myös korostamaan yhdistyksen globaalia skaalaa.

Sinisen jälkeen toiseksi väriksi valikoitui oranssi Key Orange, joka on kunnianosoitus vanhan logohahmon lumiukon porkkananenälle. Oranssi on myös turvallinen ja tehokas vastaväri siniselle. Tämän lisäksi valitsimme korosteväriksi vielä magentan Magenta Process, jota voimme käyttää säästeliäästi mm. painotuotteissa.

Muut graafiset elementit

Brändi-ilmeen graafiset elementit jatkavat logon pyöreitä, kepeitä muotoja. Tämä saa aikaan kevyen ja leikkisän ulkoasun, samalla kuitenkin jättäen ammattimaisen lopputuloksen.

Liikegrafiikka

Animaation keskiössä on aina liike, jonka takia varmistimme, että uusittu ilme toimisi yhteen liikkuvien elementtien kanssa. Animoimme verkkosivuja sekä muuta materiaalia varten useita vedoksia logosta ja muista brändielementeistä.

Uudet verkkosivut

Tavoite

Uusien sivujen tavoite on tarjota animaatioalan ammattilaisille, journalisteille ja harrastajille kattava portaali suomalaiseen ja kansainväliseen animaatioalaan, samalla esittelen Finnanimationin uusitun brändi-ilmeen.

Halusimme lopputuloksen, jossa käytettävyys on niin käyttöliittymän kuin yleiskokemuksen osalta hiottu tappiinsa, samalla kuitenkaan unohtamatta tyylikästä visuaalisuutta.

Yleisilme

Sivujen värimaailmaa hallitsee Inbetween Blue ja puhdas valkoinen, joka luo heti yhteyden Suomen kansallisväreihin. Pitäytymällä virtaviivaistetussa värimaailmassa pystyimme tekemään käyttökokemuksesta selkeän.

Asiakkaan toiveesta sivujen sisältövalikko on hampurilaismallinen. Tämän ansiosta sivujen yläpalkki pysyy rauhallisena, vaikka se sisältääkin hakutoiminnon ja linkit sosiaalisen median kanaviin.

Etusivu

Asiakkaalle oli tärkeää, että sivujen vahvana elementtinä on liike. Tästä syystä päädyimme käyttämään sivun hero-sektiossa editoitua versioita koostamastamme Showreel-videosta. Video on helppo päivittää aina tuoreempaan ja se tarjoaa ajankohtaisen kuvan Finnanimationin jäsenyritysten toiminnasta.

Liike jatkuu seuraavassa sektiossa, jossa on logon pohjalta luotu lottieanimaatio, sekä lyhyt Finnanimationin esittely. Sivun alaosaa taas hallitsee Facebook-syöte, jonne yhdistyksen ajankohtaiset asiat päivittyvät.

News

Artikkeleita ei haluttu niiden luomissyklien takia erityisesti painottaa tai tuoda perinteiseen tapaan esille etusivulla, joten teimme niille oman sivunsa. Sivun yläosassa on Finnanimation omat artikkelit ja linkki arkistosivulle. Alaosasta löytyy taas organisoidusti Finnanimationin huolella valitsemat alan tärkeimmät mediat, joita seurata.

Events

Events-sivujen toteuttamisessa haasteena oli löytää, integroida ja muokata ominaisuuksiltaan ja suorituskyvyltään sopiva tapahtumakalenteri sivuille, jonka käyttäminen ja päivittäminen olisi yksinkertaista myös asiakkaalle. Kattavan vertailun jälkeen päädyimme The Events Calendar -lisäosaan, jonka ansiosta sivuston ilmeeseen sopiva tapahtumakalenteri oli helppo toteuttaa kustannustehokkaasti.

Companies

Companies-sivut oli aikaisemmin vain pitkä lista kaikista jäsenyrityksistä. Uudistuksen myötä päädyimme rakentamaan kaikille jäsenille omat sivut, joita jokainen yritys voi helposti osaltaan päivittää. Companies-yläsivulla jäsenyritysten järjestys on randomisoitu joka kerta kun sivun lataa, jotta jokainen yritys on tasavertaisesti esillä.

About us

Toimme About us -sivulle entistä selkeämmin esiin Finnanimation hallituksen sekä yhteistyökumppanit, sekä loimme logo kit -osion eri logotiedostojen helppoa levitystä varten.

Tilaaja

Finnanimation ry

Palvelut

Web design
Graafinen suunnittelu

Muita toteutuksiamme

Google-arvostelut

ERINOMAINEN
13 arvostelut sivustossa
Simo Ahava
Simo Ahava
Visio helped us with out website redesign. They impressed us already with their offer, as they had taken into account all of our unique needs and wishes. Throughout the project, they were professional, communicative, and solution-oriented. Whatever little issues came up with the redesign, they helped us solve them. Once the actual project was over, communication didn't stop, and we feel like we now have partners to help us with our digital needs long into the future. I highly recommend Visio Design for any WordPress / WooCommerce / LearnDash / visual design projects.
Ilia Gugenishvili
Ilia Gugenishvili
We had a great experience with Vision Design. For my course on branding at Åbo Akademi, Eerik and Kasperi, prepared beautifully-designed and very interesting materials. These were presented and shared with students. I hope to collaborate even more closely in the future :)
Heidi Kekola
Heidi Kekola
Asiantuntevaa, raikasta ja kaunista tulosta, olemme tyytyväisiä nettisivuihimme.
Liisa Vahakyla
Liisa Vahakyla
Mukavia kavereita jotka tekevät vähän enemmän kuin minimin. Vahva suositus.
TRYcamps Kielikoulu OY / Language School Ltd
TRYcamps Kielikoulu OY / Language School Ltd
Ystävällistä, osaavaa, luotettavaa ja joustavaa palvelua. VisioDesign tekee laadukasta ja hyvää jälkeä. Sposteihin vastataan asiallisesti ja ajallaan - jopa niin, että tästä (koodaus) alasta tietämätönkin ymmärtää. Hienoa suomalaista palvelua, jossa kuunnellaan myös asiakasta - eikä tehdä vain "bulkkia". Ohjausvideot (omalle jälkieditoinnille verkkosivuilla) ovat näppäriä ja tarpeellisia. Lämmin suositus!
Timo Huomo
Timo Huomo
Toteutimme PK-yrityksen nettisivun uudistusprojektin Visio Designin kanssa. Sivut vietiin WordPress -julkaisualustalle. Viestintä heidän kanssaan oli sujuvaa ja projektilla saavutettiin haluttu lopputulos!
Gnistan Edustus
Gnistan Edustus
Great service and really high class working!
Ari Lindfors
Ari Lindfors
Todella hyvät visiot ja nopeaa toimintaa asiakasta kuunnellen. Erittäin suuri suositus.
Mika Anttila
Mika Anttila
Visio Design toteutti minulle täysin uudet nettisivut, jotka ilmentävät hyvin taiteeni tyyliä. Projektin aikana kommunikaatio oli mieluisan nopeaa ja yksityiskohtaista. Huomasin uusien nettisivujeni myötä oman työskentelynikin heräävän aivan uuteen eloon. Suosittelen.
Kris Keränen
Kris Keränen
Sain päheet nettisivut. Thanks!