Toteutus

Havulatva

Asiakas: Havulatva Oy
Asiakas:
Havulatva Oy

Projektin yhteenveto

Havulatva on kotimainen hiilensidontaan ja päästöhyvitykseen keskittyvä yritys, jolle suunnittelimme logon.

Aloitimme projektin puhelinpalaverilla, jonka aikana tutustuimme yrityksen toimintaan ja kävimme läpi ideoita. Asiakas antoi meille suhteellisen vapaat kädet logon toteuttamiseen.

Aluksi toteutimme viisi erilaista ideaa logosta. Lähetimme ne asiakkaalle arvioitavaksi. Lähdimme sen jälkeen palautteen perusteella toteuttamaan lopullista versiota.

Logon luonnosteluvaiheessa tutustuimme erilaisiin ratkaisuihin, yhdistäen asiakkaan yritystoiminnan tematiikan eri ydinelementtejä visuaalisesti erilaisilla tavoilla.

Kun tämä prosessi oli valmis, laitoimme postiin vielä kaksi tyyliltään hyvin erilaista luonnosta, sillä meille on tärkeää tarjota asiakkaillemme monipuolisesti vaihtoehtoja. Asiakas valitsi niistä suoraan mieleisensä vaihtoehdon, ja ehdimme lähettämään vielä samana päivänä logon valmiina verkko- ja painokäyttöä varten.