Toteutus

Oppimateriaalia yliopistolle

Tilaaja

Ilia Gugenishvili, Åbo Akademi

Palvelu

Copywriting
Graafinen suunnittelu

Projektin yhteenveto

Toteutimme yhteistyössä yliopistonlehtori Ilia Gugenishvilin kanssa Åbo Akademin kansainvälisen markkinoinnin kurssille asiakaskokemusta, brändäystä ja markkinointia yleisesti käsittelevää oppimateriaalia tehostamaan oppimista.

Yhteistyön kulku

Uskomme vahvasti opettamiseen käytännön esimerkkien kautta ja jaamme eteenpäin kyseistä oppimisen mallia aina tilaisuuden tullen. Tämän takia oli erityisen ilahduttavaa, kun saimme viime vuoden lopussa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Åbo Akademin kanssa. Yhteistyön ansiosta saimme mahdollisuuden auttaa tulevia markkinoinnin ammattilaisia jakamalla tietoa ja kokemuksia alaltamme. Projektin vaatiman laajan ja ajankohtaisen tutkimustyön ansiosta myös itse opimme projektin aikana asian jos toisenkin.

Oppimateriaalin suunnittelu ja toteutus

Suunnittelimme ja toteutimme 20 sivua sisältävät englanninkieliset materiaalit visuaalisesti mielenkiintoiseen pakettiin ja sisällytimme myös luennoille interaktiivista sisältöä upotteiden muodossa. Materiaalit tulevat käyttöön kandidaatin- ja maisterintutkintojaan suorittaville opiskelijoille.

”The content was relevant and interesting and the slides were beautifully designed.”

Ilia Gugenishvili
yliopistonlehtori, Åbo Akademi

Sisältö keskittyy markkinointikonsepteihin sekä asiakaskokemukseen ja brändäykseen liittyviin näkökohtiin, jotka olemme kokeneet erittäin hyödyllisiksi. Tiedot ovat yleisiä makrotason läpileikkauksia markkinoinnin eri osa-alueisiin ja toimivat täydentävänä osana opetusta.

Materiaaleissa käsitellään mm. menestyneen brändin ainesosia, asiakaskokemusta, ongelmanratkaisua, tarpeiden hierarkiaa ja luomista, asiakastyytyväisyyttä, tunteiden merkitystä ostopäätöksissä, kuluttajan kokemaa arvoa sekä kognitiivisia vinoumia.

Muita toteutuksiamme